Chovatelská stanice Ladislav Kubát, Kvítkov

Chovatelská stanice Ladislav Kubát, Kvítkov
Chovatelská stanice Ladislav Kubát, Kvítkov

Provozujeme chovatelskou stanici psů plemene komondor. Zabýváme se také chovem koní, ovcí a koz.

  Komondor je  díky svému zjevu nezaměnitelný a jedinečný.

Vzbuzuje obdiv a respekt, je sebejistý, důstojný, odvážný a nenáročný.

Po staletí byl komondor ve své domovině využíván ke střežení stád proti predátorům. Jeho zemí původu je Maďarsko. Do Evropy přišli maďaři jako mnohopočetné kmeny nejen jako skvělí bojovníci, ale také jako znalci zemědělství, chovatelé a pastýři dobytka. K pastevectví potřebovali zdatné pomocníky k nahánění jejich zvířat, ale také, a to především – odvážné, tvrdé a sebejisté psy k ochraně stád před predátory. Komondor – strážce a ochránce stád.

Pokud budeme chtít pochopit psa jakéhokoli plemene, musíme vědět o lidech, kteří ho vyvinuli a obzvlášť znát účel, pro který je určen. Jinak tomu není u starého pasteveckého plemene Komondor. Začít musíme s jeho historií u migrace, která se konala téměř před tisíci lety. Do Karpatské kotliny, do oblasti historického Maďarska, které bylo v tu dobu asi 3x větší než v současnosti,  přišly pod vládou krále Arpáda maďarské kmeny – Kumáni.  Kde byla přesně původní vlast těchto Maďarů, není známo, přišly od někudy z východu…  Někdy na konci desátého století v podstatě původní kočovníci říkající si „Kumáni“  žijící někde v okolí Žluté řeky, díky expanzi Mongolů migrovali ze své rodné vlasti směrem na západ. Od jedenáctého století se stěhovali k pohoří Ural a k dolnímu Dunaji. V podstatě neustále prchali před Mongoly. Na počátku 13. století dosáhli hranic Maďarska. V roce 1239 žádal  jejich vůdce Köten Khan krále Bélu IV. o azyl, bylo mu vyhověno, a tak se zde mohli usadit. V roce 1241 se Mongolové připravili na invazi Maďarska, na Kumány padlo podezření, že jsou jejich špióni. Navzdory tomu, že byli pod přímou ochranou krále Bély, s rodinou byli masakrováni německými a maďarskými vojáky. Kumáni se rozhodli odejít a uprchly na jih, ozbrojení se šli pomstít za svého vůdce. Mongolové vedeni chánem Bátúem vstoupili roku 1241 na východní Maďarsko, o rok později se dostali do západního Maďarska.

Král Béla byl nucen uprchnout. Pouze smrt chána Ögedei způsobila, že Mongolové se stáhli. Král Béla vynaložil velké úsilí, aby posílil obranu země. V roce 1246 povolal zpět do země Kumány a jeho nejstarší syn se oženil s dcerou Kumána Khana. Po tomto manželství Kumáni přísahali oddanost maďarské koruně. Postupně splývali s maďarským obyvatelstvem a dokonce se časem deklarovali jako jedno etnikum a stali se legitimními obyvateli uherského státu. Pro zajímavost, i naši historii Kumáni ovlivnili a neblahým způsobem se v ní podepsali. V roce 1252 se zapojili jako jedna z rozhodujících složek vojsk uherského krále, které v následujícím roce vtrhlo na Moravu, kterou vyplenilo. Pro svoji vizáž – tenké špičaté kníry, vyholenou lebku a hustý cop splývající z temene, která byla doplněna odíváním se do kaftanů a plstěnou čapkou na mongolský způsob, byli v českých zemích zaměňováni právě za Mongoly. Kumáni svoji neblahou úlohu pro české království sehráli i v roce 1278, kdy působili v lehké jízdě uherské armády na straně Rudolfa Habsburského proti Přemyslu Otakaru II. v bitvě na Moravském poli.

Při archeologických vykopávkách byly odkryty hroby s pozůstatky psů a koní. Psí pozůstatky byly identifikovány jako kostry komondorů. Původ názvu plemene Komondor je zřejmé z názvu, Koman-dor, tj. pes Kumánů. Protože se Kumáni stěhovali i přes jižní Rusko, najdeme tam jihoruského ovčáka, který je s největší pravděpodobností příbuzný Komondora.

V horách jižně a západně od Maďarska, v jižních Italských Alpách  najdeme jiného psa, který je pravděpodobně příbuzným Komondora, Bergamského ovčáka. Maďarsko má dva velké ovčáky, jedním z nich je Kumánů Komondor, druhým se stal Kuvasz, pes tehdejší šlechty Maďarů. Komondor zůstal psem pasteveckým, ochráncem stád a venkovských obydlí. Kuvasz spíše držel stráž ve městech.  Zdá se, že ačkoli není mnoho informací o plemeni puli, pravděpodobně i oni díky exteriéru srsti byli psy Kumánů. Další maďarští ovčáci byli pravděpodobně vyvinuti z puliho – pumi zřejmě křížením s teriérem a mudi křížením puliho se špicem.

A jak vlastně vzniklo jeho jméno? Můžeme se jen domnívat, jak k němu Komondor přišel, názorů je několik. Jako nejvíc pravděpodobný je zdá být podle názvu Koman-dor, tj. pes Kumánů. Dalším názorem je ten, že jméno Komondora je odvozené od slova „komor“ – znamená to zlostný, mrzutý… Podle Pethe Ferencze – maďarského přírodovědce –  je jméno spojené s francouzským slovem „comandeur“. Jednou z nejpravděpodobnějších možností se zdá být i maďarská legenda o psovi, na kterého lidé volali jednoduše „komor kedvű“ – ten s mrzutou náladou… Z roku 1544 jsou první konkrétní zmínky o komondorovi jako o plemeni s jednoznačným pojmenováním. Později se roku 1673 o komondorech zmínil i velký učitel národů Ján Ámos Komenský. V těchto dobách byli vlci i jiní predátoři v Karpatské kotlině přemnožení, obliba komondorů tedy stoupala, ale komondor si našel cestu i například k italské aristoktracii v Neapoli či k rakouskému dvoru v Bavorách. Chov komondorů dostal zásadní ránu v období 2. světové války, kdy za svou statečnost zaplatili svým životem tisíce psů tohoto plemene. V tuto dobu komondor téměř vyhynul, a pokud se nad tím zamyslíme, je snad až zázrak, že se toto krásné plemeno zachránilo! Díky rozvoji maďarské kynologie a několik jejích výrazných osobností se dál určoval směr a vývoj komondora.

Kontakt na chovatelskou stanici Ladislav Kubát, Kvítkov

Web: www.komondor.wbs.cz

Telefon: 733 292 149

Email: feherkocos@seznam.cz

Adresa:

Kvítkov 25

47001

Otevírací hodiny:

  • Pondělí až Neděle: Nonstop