Chovatelská stanice Onceiro, Kašnice

Chovatelská stanice Onceiro, Kašnice
Chovatelská stanice Onceiro, Kašnice

Klub zabývající se chovem brazilského fily v České republice na základě čistokrevných jedinců bez znaků křížení.

Historie klubu

Onceiro se snaží o záchranu autentického brazilského fily již šest let!

Milí přátelé chovatelé, majitelé a obdivovatelé brazilských filů.

 

Snažili jsme se pro vás v následujících řádcích shrnout naše společné boje a snahy, úspěchy i neúspěchy o záchranu unikátního plemene fila brasileiro v rozpětí zhruba šesti let. Jsme rádi, že někteří z vás byli u toho s námi od samého počátku. Jsme vděční za každého člověka, který se k nám v průběhu let přidal a vítáme každého nového příchozího, kterému není lhostejný osud krásného, inteligentního, silného, statečného a věrného psa, jakým je brazilský fila.

 

Nebezpečí, že autentický brazilský fila s jeho unikátní vrozenou povahou zcela zmizí z modré planety je velmi reálné. Zbudou nám po něm jenom zažloutlé fotografie a legendy, které našim vnoučatům, obklopeným zdegenerovanými a nemocnými parodiemi, na nejvěrnějšího přítele člověka – psa, budou připadat zcela neuvěřitelné.

 

Tím, že jste členy SKK Onceiro pomáháte k záchraně tohoto úžasného psího plemene.

 

Z peněz za členské příspěvky a sponzorské dary pořádáme každoroční mezinárodní výstavy Onceiro / CAFIB a tak je naděje, že alespoň pár desítek filů bude prověřeno CAFIB a schválení jedinci přispějí zdárně k populaci autentických filů v Evropě. Připojte se k nám i v roce 2007. Brazilský fila si zaslouží prostor k životu. Brazilský fila si zaslouží vaši pozornost a podporu.

 

Členské příspěvky v rámci ČR

 

Číslo účtu: 173773482 kód banky 0300

variabilní symbol 111

Výše členských příspěvků 800 CZK

Přispívající rodinný člen 400 CZK

Studenti a důchodci 300 CZK

 

Sponzorské dary v rámci ČR

Číslo účtu: 173773482 kód banky 0300

variabilní symbol 222

Platba členských příspěvků ze zahraničí

Výše členských příspěvků 28 EU

IBAN : CZ20 0300 0000 0001 7377 3482

 

Vraťte se s námi o pár let zpět a připomeňte si vznik našeho klubu. Přejeme vám příjemné čtení.

 

Letos v říjnu oslavil Speciální kynologický klub Onceiro šest let od svého založení. Udělali jsme rekapitulaci všech našich snah o zachování autentického brazilského fily a zkvalitnění jeho chovu v ČR. Smutnou pravdou však zůstává fakt, že i přes všechno naše úsilí a díky nesmyslnému a nekynologického přístupu oficiálních kynologických organizací v Evropě je situace v chovu tohoto výjimečného brazilského národního plemene katastrofická. Nezbývá nám než znovu bít na poplach.

Plemeni fila brasileiro v Evropě hrozí genocida!

 

Zapojte se s námi do boje o záchranu tohoto unikátního dědictví brazilské přírody.

Měli bychom si uvědomit že fila nebyl stvořen člověkem s předem připraveným chovatelským záměrem. Filu stvořila náhodná kombinace různých, dnes již nezjistitelných a neexistujících psů o jejichž původu se můžeme pouze dohadovat. Velký podíl na jeho vzniku měly i klimatické podmínky tvrdé brazilské přírody a prostředí rodinných fazend. Nic z toho dnes již neexistuje v původní podobě a tak se vznik fily nedá opakovat!

Můžeme pouze vhodným výběrem zaměřeným na chov psů ze starých původních linií a jedinců, kteří splňují požadavky na fenotyp i povahu standardu CAFIB, tento genetický poklad Brazílie zachránit a zachovat pro další generace.

Jakékoliv nové experimenty s používáním kulturních plemen v chovu fila brasileiro (v převážné většině dnes již zdegenerovaných) – např. bloodhounda – a stejně tak používání psů ze znaky přikřížení jiných plemen, kteří byli masivně produkováni v 70 tých letech minulého století brazilskými množiteli a nezodpovědně exportováni do celého světa a tam stejně nezodpovědně dál množeni – je zločin!

Měnit fenotyp a povahu brazilského fily je ekologický zločin!

 

Chcete velkého přátelského psa, který dobře hlídá a bude kamarádit s vašimi návštěvami? Chcete uspět na mamutích akcích FCI? Pořiďte si jiné plemeno. Je jich dost.

Neměňte však kvůli svým rozmarům brazilského filu!

Každý zodpovědný chovatel, který se chce zabývat chovem tohoto unikátního plemene by měl znát a dodržovat deset zásad CAFIB.

1. CAFIB vznikl v roce 1978 s cílem zachránit brazilského filu před zmizením, protože mnoho chovatelů v Brazílii křížilo toto plemeno s neapolským mastinem, mastifem,německou dogou a dalšími.

2. Základním pravidlem CAFIBu je výběr – nemůže se mluvit o chovu bez vědomé selekce psů. CAFIB třídí psy na základě analýzy fenotypu temperamentu a nervového systému u všech psů s rodokmenem, nebo bez něj (včetně těch, kteří mají registr původu CAFIBu, když mají více než jeden rok). Pouze schválení psi mohou být použiti do chovu.

3. Jedinou politikou CAFIBu je brazilský fila. Psi jsou důležitější než osoby, které je chovají a dělají kynologickou politiku ve svém jménu.

4. Všichni chovatelé filů musí bojovat za zachování tří základních charakteristik plemene: jeho fenotypu, temperamentu a psychiky.

5. Chovatelé filů musí zlepšovat plemeno vycházejíce výlučně z genetické dědičnosti.

Křížení je ekologický zločin.

6. Milovníci fily musí akceptovat plemeno takové jaké je. Kdo chce psa přítulného, neagresivního, nesmí zkoušet změnit filu, nýbrž chovat jiné plemeno.

7. Fila musí vypadat jako fila. Pokud se pes podobá neapolskému mastinovi, nebo mastifu, nebo německé doze, není to fila.

8. Neexistuje černý fila. Tato barva u fily je výsledkem jeho křížení s německou dogou a neapolským mastinem.

9. Nejen černí psi jsou kříženci. Existují kříženci fily ve všech barvách.

10. Přemýšlejte o tom všem dříve, než si koupíte štěně brazilského fily.

MOTTO SKK ONÇEIRO:

Patříme k těm, kteří se hlásí k chovatelské filozofii CAFIB

a jsme jediný chovatelský klub v Evropě,

který tuto filozofii opravdu realizuje v praxi.

Připomeňme si alespoň v krátkých bodech podíl Onceira na záchraně fila brasileiro v Evropě.

 

1996 – 1999 manželé Froňkovi ve spolupráci s nerozlučnou dvojicí Ogunem Roni de Conal Kennel a Janem Kubešou pořádají na základě videa CAFIB, které přivezl ing. Jan Kubeša, pravidelná setkání přátel brazilského fily s testem temperamentu v Lázních Bělohrad.

Kontakt na chovatelskou stanici Onceiro, Kašnice

Web: www.fila-onceiro.cz

Telefon: 585 433 497

Email: info@fila-onceiro.cz

Adresa:

Kašnice 9
69172

Otevírací hodiny:

  • Dle dohody