Chovatelská stanice Lenka Koláčková, Střítež nad Ludinou

Chovatelská stanice Lenka Koláčková, Střítež nad Ludinou
Chovatelská stanice Lenka Koláčková, Střítež nad Ludinou

Provozujeme chovatelskou stanici psů plemen Cane corso italiano a australských ovčáků Shepherd. Chováme také Fríské koně.

Naše chovatelská stanice byla založena v roce 1993 a je zaměřena na chov plemene CANE CORSO ITALIANO a AUSTRALSKÝ OVČÁK – SHEPHERD. Ke psům jsme zakoupili moje vysněné FRÍSKÉ KONĚ. Psi s nimi běhají, když jsme na projížďkách. Pejskům se snažíme věnovat po všech stránkách naplno. Jsou to členové naší rodiny a hlavně kamarádi. Naši psi jsou vždy řádně socializováni. Našim cílem je snaha odchovat kvalitní jedince, kteří budou typickými představiteli plemene, nejen po stránce exteriéru, ale budou i povahově kvalitní !

standart psa dle FCI
Fédération Cynologique Internationale
Secrétariat Général: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belg.)
Standard FCI č. 343 / 12.03.1999 / D
CANE CORSO ITALIANO

PŘEKLAD: Antonio Morsiani, Dr. J.-M.Paschoud a paní Elke Peper

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:  12.03.1999

POUŽITÍ:  hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař

KLASIFIKACE FCI: Skupina II – pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 – psi molosského typu, horští psi
Bez zkoušek z  výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v  posledních letech se však uchoval především v  Apulii a v  přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu „cohors“, což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Formát psa je poněkud obdélníkový (délka poněkud přesahuje výšku).. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT (POVAHA): ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V  minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

HLAVA: velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

MOZKOVNA:
LEBKA: široká v  jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k  týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha.
Stop: vyznačen

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k  mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z  profilu rovný.
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z  profilu tvořen okrajem pysků.
Čelisti / zuby: Čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přijatelný, ale nežádoucí.
Oči: Střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k  oční bulvě. Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

KRK: Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

TRUP: Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.
Kohoutek: Výrazný, posazen výše než záď.
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: krátká a pevná.
Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k  lokti.
Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V  akci je nesen vysoko, nikdy však zatočený ani vzpřímený.

KONČETINY
Hrudní končetiny
Plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené
Nadloktí silné.
Předloktí rovné, velmi silné.
Zápěstí a přední nadprstí: pružné.
Tlapy: kočičí.
Pánevní končetiny
Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní.
Lýtko: silné, není masité.
Hlezno: přiměřeně úhlené
Nadprstí pánevní končetiny: silné a šlachovité
Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

CHODY: prostorný plný pohyb klus vydatný nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

KŮŽE: poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

OSRSTĚNÍ
SRST: srst krátká, lesklá, velmi hustá se  skromnou podsadou.
BARVA: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi  – 64 až 68 cm
feny – 60 až 64 cm
tolerance +/- 2 cm
Hmotnost:
psi – 45 až  50 kg
feny – 40 až 45 kg

VADY: všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v  přísném poměru se stupněm odchylky.

VÁŽNÉ VADY:
vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny sbíhavost bočních linií tlamy.
částečná depigmentace nosní houby
nůžkový skus výrazný předkus
ocas: kroužkující, ocas nesený svisle
pohyb – neustálý mimochod i v  klusu
velikost: nedostatečná nebo nadměrná velikost

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
divergující horní linie tlamy a mozkovny
celková depigmentace nosní houby
výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
podkus
částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
vrozená ztráta ocasu vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
všechny barvy neuvedené ve standardu příliš velké bílé skvrny
Pozn.: Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

 

Kontakt na chovatelskou stanici Lenka Koláčková, Střítež nad Ludinou

Web: www.zkolackovarance.cz

Telefon: 602 871 189

Email: kolacekr@seznam.cz

Adresa:

Střítež nad Ludinou 270
75363

Otevírací hodiny:

  • Dle dohody